tasarım odaklı düşünme

Start up’lar için Bir Problem Çözme Yaklaşımı: Design Thinking

Design thinking (tasarım odaklı düşünme) günümüzün iş dünyasında popüler olan kavramlar arasında yer alıyor. Tasarımcının sahip olduğu yetilerin ve problem çözme yaklaşımının iş dünyasındaki diğer problemlerin çözümünde kullanılmasını temel alan bu yaklaşım, start up ların da geçirdiği sancılı doğum ve büyüme süreçlerini kolaylaştıracak birçok özellik barındırıyor.

Tasarım odaklı düşünmenin çözmeye çalıştığı, sınırları tam belli olmayan ve bulanık olan problemler girişimcilerin yolun başındaki durumları ile de fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Tasarım odaklı düşünme kavramının öncü uygulayıcısı kurumlardan Stanford Dschool; bu süreci birbiri ardı sıra gelen ve iteratif döngülerden oluşan 5 aşamada tanımlıyor.

tasarım odaklı düşünmeBu sürecin aşamalarından daha detaylı bahsedecek olursak;

Empati: hizmetin veya ürünün hedef kitlesi hakkında gözlem ve benzeri yollarla detaylı bilgi edinmek. Kullanıcın kim olduğunu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak.

Tanımlama: Kullanıcının ihtiyaçları ve anlayışına dayanarak bir bakış açısı yaratmaya çalışmak.

Tasarlama: Metotlar aracılığı ile çözüm alternatifleri geliştirmek.

Prototiplendirme: Fikrin olabildiğince erken aşamalarda test edilmesini sağlamak için çabuk ve ucuz taslaklar hazırlama.

Test Etme: Prototipler aracılığı ile potansiyel gerçek kullanıcılardan geri bildirimler almak ve öğrenmeye devam etmek.

Yukarıda da bahsettiğim gibi beş aşamalı bir süreç olarak formüle edilmesine rağmen her bir aşamanın kendi içerisinde ve sonrasında elde edilen veriler ışığında tekrar edilmesi sürecin doğasını oluşturuyor. Örneğin test aşaması ile elde edilen verilerle yeni bir prototip hızlıca geliştiriliyor ve tekrar test aşamasına yani son kullanıcının görüşlerine başvuruluyor. Burada bahsedilen sürece girişimciler aslında pek de fazla yabancı değil. Çoğu girişimcilik eğitimlerinden tanıdık gelecek, yalın yeni girişim sürecinde yer alan MVP (yaşamsal fonksiyonlara sahip ürüne) ye benzetilebilir.   

Yalın yeni girişim yaklaşımı ile benzerlikleri kadar farklılıklar da barındıran tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, girişimcilerin alet çantasında yer alması gereken bir düşünme ve problem çözme biçimi olarak öne çıkıyor. Girişimcinin başarılı bir şekilde bu süreci uygulayabilmesi, her aşamasını tecrübe etmesine ve benimsemesine bağlı.

Not: Bu yazı ile doktora çalışmamın odaklandığı noktalar olan tasarım odaklı düşünme ve yeni girişimler hakkındaki paylaşımlarıma bir giriş yapmış oldum. İlk fırsatta konuları detaylandıracak diğer paylaşımlarımla devam etmeye çalışacağım.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir